Certificaten

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het VDR Managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.

Voor de certificatie van ons managementsysteem voldoen wij aan de NEN-EN-150 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA**}, het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de FSC® certificering (FSC® Licentie Code FSC-C119500) voor het verwerken van FSC® gecertificeerde producten.

Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren wij op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Daaronder vallen de aspecten als energie- en milieubesparende maatregelen.

Wij werken onder andere voor:

BYK-Cera | Lean bouwen AM | Bouwbedrijf Deventer Gemeente Amsterdam | Duurzaam bouwen
DHL | Bedrijfshuisvesting Dutch Flower Group | Bedrijfshuisvesting OZ Export | Bedrijfshuisvesting
Black Box Logistics | Bedrijfshuisvesting BPD | Bouwbedrijf Deventer Maandag | Bouwbedrijf Overijssel
Deli XL | Bedrijfshuisvesting T-Mobile | Bedrijfshuisvesting Diafaan | Bouwbedrijf Deventer
Norbert Dentessangle | Revitaliseren Vital Centre | Lean bouwen Koninklijke Saan | Bedrijfshuisvesting Almere
deltaWonen | Revitaliseren Auping | Duurzaam bouwen Abbott | Bouwbedrijf Deventer
Altrex | Revitaliseren Beekman Transport | Duurzaam bouwen Sigma Coatings | Bouwbedrijf Overijssel