Certificaten

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het VDR Managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.

Voor de certificatie van ons managementsysteem voldoen wij aan de NEN-EN-ISO 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA**}, het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de FSC® certificering (FSC® Licentie Code FSC-C119500) voor het verwerken van FSC® gecertificeerde producten.

Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren wij op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Daaronder vallen de aspecten als energie- en milieubesparende maatregelen.

Wij werken onder andere voor:

OZ Export | Bedrijfshuisvesting Dutch Flower Group | Bedrijfshuisvesting DHL | Bedrijfshuisvesting
Vital Centre | Lean bouwen Norbert Dentessangle | Revitaliseren Koninklijke Saan | Bedrijfshuisvesting Almere
Deli XL | Bedrijfshuisvesting T-Mobile | Bedrijfshuisvesting Diafaan | Bouwbedrijf Deventer
deltaWonen | Revitaliseren Auping | Duurzaam bouwen Abbott | Bouwbedrijf Deventer
AM | Bouwbedrijf Deventer Gemeente Amsterdam | Duurzaam bouwen BYK-Cera | Lean bouwen
Beekman Transport | Duurzaam bouwen Altrex | Revitaliseren Sigma Coatings | Bouwbedrijf Overijssel
Black Box Logistics | Bedrijfshuisvesting BPD | Bouwbedrijf Deventer Maandag | Bouwbedrijf Overijssel