Certificaten

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het VDR Managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.

Voor de certificatie van ons managementsysteem voldoen wij aan de NEN-EN-ISO 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA**}, het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de FSC® certificering (FSC® Licentie Code FSC-C119500) voor het verwerken van FSC® gecertificeerde producten.

Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren wij op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Daaronder vallen de aspecten als energie- en milieubesparende maatregelen.

Wij werken onder andere voor:

deltaWonen | Revitaliseren Auping | Duurzaam bouwen Abbott | Bouwbedrijf Deventer
Beekman Transport | Duurzaam bouwen Altrex | Revitaliseren Sigma Coatings | Bouwbedrijf Overijssel
AM | Bouwbedrijf Deventer BYK-Cera | Lean bouwen Gemeente Amsterdam | Duurzaam bouwen
T-Mobile | Bedrijfshuisvesting Deli XL | Bedrijfshuisvesting Diafaan | Bouwbedrijf Deventer
Norbert Dentessangle | Revitaliseren Vital Centre | Lean bouwen Koninklijke Saan | Bedrijfshuisvesting Almere
BPD | Bouwbedrijf Deventer Black Box Logistics | Bedrijfshuisvesting Maandag | Bouwbedrijf Overijssel
DHL | Bedrijfshuisvesting Dutch Flower Group | Bedrijfshuisvesting OZ Export | Bedrijfshuisvesting