Missie

Op basis van onze visie en onze kernwaarden luidt onze missie:

Ruimte voor ondernemende mensen.

Wij realiseren de optimale ruimte voor onze opdrachtgevers. Door een kwalitatief en functioneel gebouw dat precies past om het proces van de gebruiker, maar ook flexibel genoeg is om met de eisen van de toekomst mee te groeien.

Wij bieden onze medewerkers de ruimte om te ondernemen. Door zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en te innoveren.

Visie

De wereld verandert en doet dat steeds sneller. Als we stilstaan bij hoe ons leven er tien jaar geleden uitzag, zonder iPads, elektrische auto's en WhatsApp, is het niet moeilijk je in te denken dat het over tien jaar weer anders zal zijn. Technologie verandert de manier waarop we reizen, communiceren, wonen en ons ontspannen, hoe we winkelen en werken.

Opdrachtgevers en gebruikers staan voor de uitdaging om nu een beslissing te nemen over een gebouw dat ze jaren gaan gebruiken. Jaren met veranderende eisen van hun (wereldwijde) klanten, wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook robotisering en automatisering. Ontwikkelingen die andere eisen stellen aan de ruimte die je nodig hebt om te ondernemen. Ontwikkelingen die vragen om flexibele ruimte die mee kan groeien met nieuwe behoeften en nieuwe eisen. Dat vraagt om een slimme bouwbranche, die de processen in en rond een gebouw kent en gedurende de gehele levensduur van een pand steeds mee kan denken over optimaal ruimtegebruik.

De genoemde ontwikkelingen vragen om nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik en materialisering. Maar ook verdergaande nieuwe concepten rond grondgebruik, passend bij een circulaire economie. Om partijen die het van begin tot het eind regelen, zodat opdrachtgevers zich kunnen richten op waar zij goed in zijn.

De bouwbranche bevindt zich na de crisis in een versnelde ontwikkeling naar meer klantgericht, toekomstbestendig bouwen. Hoe snel dit gaat, verschilt per onderdeel van de branche. De opdrachtgevers die zich het dichtst bij de particuliere gebruikers bevinden –bijvoorbeeld supermarkten-, krijgen hier het eerst mee te maken en de komende jaren zullen we zien hoe snel deze markt verandert. Wij willen niet achteropraken, maar ons nu al voorbereiden op deze verandering.