VDR in actie

Ga naar de donatiepagina van Stichting ALS

Persoonlijke aanleiding

Persoonlijke aanleiding

Door de onderlinge gesprekken over deze ziekte, werd duidelijk dat meer medewerkers in hun directe of indirecte persoonlijke omgeving al met ALS bekend zijn geworden. Vanuit deze collegiale gesprekken is het idee geopperd om collectief, een grote donateursactie op te zetten. Zo willen wij een bijdrage leveren aan de bestrijding van deze nare ziekte.

Samen zoveel mogelijk
geld ophalen

Samen zoveel mogelijk <br>geld ophalen

Samen tegen ALS

Dit doen we niet alleen. Samen met Stichting ALS Nederland en Roessingh Centrum voor Revalidatie hebben we de handen ineen geslagen. Zij zetten zich al jaren in tegen deze akelige ziekte. Er is dringend een oplossing nodig voor ALS.

Het volledige bedrag dat opgehaald wordt, gaat naar deze twee goede doelen. (Van dit bedrag gaat 50% rechtstreeks naar de Stichting, de andere 50% gaat naar het Revalidatiecentrum.)


Samen doen we belangrijk werk!

Draag uw steentje bij

Direct naar de donatiepagina van Stichting ALS

Steunt u ons initiatief en draagt u de VDR-actie, de Stichting ALS en Revalidatiecentrum Roessingh een warm hart toe, doneer dan uw bedrag op onze donatiepagina .


Klik op de button of ga naar de donatiepagina van Stichting ALS.

Samen 24 uur actief

Actiedag 22 juli 2022

Actiedag 22 juli 2022

Centrum voor revalidatie

Roessingh

Roessingh

Stichting ALS

Stichting ALS